Lagen i ishockey spelar med sex spelare på isen samtidigt. Utbyten kan göras under spelets gång utan att vänta på att spelet ska avbrytas. Spelarna är vanligtvis organiserade enligt följande:

Målvakt: En spelare utses till målvakt. Med extra skyddsutrustning och ytterligare privilegier har målvakten det yttersta ansvaret för att försvara målet och hindra det andra laget från att göra mål. I utbyte mot den extra skyddsutrustningen och privilegierna har målvakterna också vissa ytterligare begränsningar i sitt spel.
Försvar: Två spelare utses till försvarare, vanligtvis vänster och höger, för deras allmänna ansvarsområden. I den defensiva zonen spelar försvaret vanligtvis närmast målet. I den offensiva zonen spelar försvaret vanligtvis i området närmast den blå linjen.
Forwards: Tre spelare – vänster ytterkant, höger ytterkant och center utgör forwardlinjen. Forwards spelar vanligtvis närmast motståndarens mål när de befinner sig i den offensiva zonen och har ansvar för att täcka motståndarens försvarsspelare när de befinner sig i den defensiva zonen. Centern täcker vanligtvis motståndarens center i den defensiva zonen.

När en domare blåser i visselpipan stannar spelet. Visselpipan kan vara till för tre typer av händelser: Ett mål har gjorts, ett straff ska verkställas eller en regelöverträdelse som inte är ett straff:

Ett mål görs när pucken passerar helt över mållinjen och går in i nätet. Det finns ett antal anledningar till att ett uppenbart mål kan underkännas. En enkel förklaring: Pucken måste skjutas in i nätet av en anfallande spelare med hjälp av sin klubba (ingen spark eller kastning av pucken), och inte heller med en ”hög klubba”. En spelare i det försvarande laget kan sätta pucken i nätet på vilket sätt som helst, och den räknas för det andra laget. Efter ett mål är det face-off i mitten av isen.
Straff: Det finns ett stort antal straff, som oftast handlar om att göra något överdrivet för att hindra en annan spelare från att spela pucken (tripping, holding etc.) eller att göra något farligt eller osportsligt (slashing, high-sticking etc.). Det finns tre typer av straff: Det finns tre olika typer av straff: mindre straff, större straff och felstraff. Vid mindre och större straff måste den felande spelaren sitta i utvisningsbåset under en bestämd tidsperiod (två minuter för ett mindre straff, fem minuter för ett större straff). Under den tiden kan det felande laget inte ersätta spelaren på isen. Om det andra laget inte avtjänar ett straff samtidigt är det felande laget i underläge. Ett lag i underläge får ostraffat isa pucken (se nedan). Det lag som har ett större antal spelare på isen är ”i power play”. Ett mindre straff upphör när strafftiden är slut eller om det andra laget gör ett mål i power play. Ett större straff måste avtjänas under hela tiden, oavsett hur många mål det andra laget gör. Misskötselstraff minskar inte lagets styrka på isen, men den felande spelaren måste sitta i straffområdet under strafftiden (10 minuter) eller lämna matchen helt och hållet vid vissa straff.
Förseelser utan straff: Majoriteten av visselpiporna i en match är för regelöverträdelser som inte är straffar. Här är de vanligaste:
Offside: Det anfallande laget får inte passera den blå linjen in i anfallszonen före pucken. Om en spelare i det anfallande laget befinner sig i den anfallande zonen innan pucken kommer in i zonen måste han eller hon ”rensa” zonen (gå tillbaka och ”tagga upp” i den neutrala zonen) och återvända in i zonen. Hela laget måste vara ”onsides”, så alla andra spelare i det attackerande laget måste vänta tills den off-sides-spelaren tar tag i anfallszonen innan de går in i anfallszonen. Om en spelare från det offside laget spelar pucken kommer visselpipan att blåsa och det blir faceoff vid den närmaste neutrala zonens faceoff-punkt, eller vid den punkt där passningen kom ifrån.
Icing: Om ett lag skjuter eller passar pucken från bakom den röda mittlinjen och den passerar den bortre röda linjen (mållinjen) utan att gå in i mål, visslas det för ”icing”. Den efterföljande tekningen sker vid tekningscirkeln i den defensiva zonen på den sida där passningen kom. Ett lag som är i underläge får isa pucken utan visselpipa. Om en spelare från det andra laget hade en chans att spela pucken och valde att inte göra det, eller om pucken rör sig mycket långsamt, kommer isning att ”vinkas av” av domarna.
Spela pucken med en hög klubba: Att spela pucken med klubban ovanför axeln är ett spel med hög klubba. Om pucken går till en lagkamrat, visslas det och det blir en faceoff. Om pucken går till det andra laget fortsätter spelet.
Handpassning: Om en spelare leder pucken till en lagkamrat med händerna, visslas det och en tekning sker. En handpassning är tillåten i den defensiva zonen. Om en handpassning spelas av en motspelare fortsätter spelet.

Puck utom räckhåll, ospelbar eller utom synhåll: Om hockeypucken går över sargen, fastnar i nätet, är ”frusen” längs sargen, är utom synhåll för funktionärerna (om en spelare faller på den) eller är ”täckt” av målvakten, visslar man och det blir faceoff.

Hockeyrinken

Hockeyrinken är det område där hockeyn spelas. Isytan är indelad i tre zoner genom de två blå linjerna: Den neutrala zonen och de två anfalls-/försvarszonerna.